Duke ngarkuar gjëra të mrekullueshme

Tapy

Çdo prekje ka rëndësi

Gjuhët
Gjuha aktuale:
Gjuhët e disponueshme:
Rreth
Mundësuar nga
Tyroni
Zhvilluesi kryesor

Mootje
Përkthyesit
Game Over
Ti humbe
PIKËT
86
New High Score
Provo përsëri?

Prek rrethin për
të filluar

shmangni qarqet e kuqe
Duke filluar nga
3
Niveli tjetër duke filluar nga
3
klikime
Sek.
continuing game in
3
Po rifillon lojën në
3
Rinisni në:
3
PIKËT
2894
NIVELI 7
16 /20
GAME PAUSED
PIKËT
521
klikime
sek të mbetura
Game Over
Ti humbe
PIKËT
746
Provo përsëri?
NIVELI 2
Është kaluar💃
PIKËT
521